Otevírací doba
PO   8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
ÚT   ZAVŘENO  
ST   8:00 - 11:00   12:00 - 18:00
ČT   7:30 - 11:00  
  8:00 - 11:00  

 

Kontakty

Podještědské muzeum a knihovna, p. o.

Kostelní 10/IV

463 43  Český Dub

 

IČO 750 96 188

 

Telefon: 485 147 624

 

E-mail: knihovna@cdub.cz

 

Kontakty na zaměstnance najdete ZDE.

 

 

Povinně zveřejňované informace naleznete ZDE.

Aktuality

V českodubské knihovně je také prodejní místo Evstupenky. V otevírací době knihovny je možné si zakoupit či vyzvednout  vstupenky na všechny akce prezentované na portálu. Více informací na:

https://www.evstupenka.cz/mista/70-ceska-beseda-cesky-dub

.

.

 

Od 18.5.2020 začínáme vracet vstupné za Karla Šípa a pokračujeme v předprodeji vstupenek na Podještědské divadelní slavnosti. Více informací o programu na 

http://www.divadelnislavnosti.cz/

Jak se zaregistrovat

Registrace čtenářů:

 

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky.

 

K registraci dospělých čtenářů vyžaduje knihovna předložení občanského průkazu.

 

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce.

 

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů . Údaje jsou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.

 

Čtenář je povinnen:

 

1.   Zaplatit roční registrační poplatek /viz ceník/ - po zaplacení obdrží čtenář průkaz.

 

2.   Nahlásit každou změnu jména, bydliště.

 

3.   Vrátit výpůjčky včas /výpůjční doba je 28 dní/.

Nepožaduje-li knihu další čtenář, lze výpůjčku prodloužit, maximálně však 2x. Knihovna je oprávněna stanovit kratší výpůjční dobu pro jednotlivé výpůjčky, případně žádat o bezodkladné vrácení knih před uplynutím výpůjční lhůty / např. u doporučené četby pro žáky a studenty škol/.

 Čtenář je povinnen vrátit vypůjčené knihy, časopisy, hry v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Po převzetí výpůjčky a okamžitém nenahlášení zjištěných závad, nese čtenář odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu. 

 

Nevrátí-li čtenář knihu ve stanovené lhůtě, automaticky zaplatí poplatek z prodlení /viz.ceník/.

 

1. upomínka se nezasílá, je pouze evidovaná, ale poplatek se vybírá

2. upomínka  po 2 týdnech od uplynutí výpůjční doby

3. upomínka po dalších 2 týdnech

 

Jestliže uživatel nevrátil knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatky z prodlení (viz ceník). První upomínka se nezasílá, je pouze evidovaná, ostatní upomínky (II. a III.) se zasílají prostřednictvím e-mailu nebo služby SMS, případně poštou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou (IV. upomínka) účtuje knihovna uživateli manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. Upozorňujeme však čtenáře, že zasílání upomínek o překročení výpůjční lhůty není povinností knihovny a jejich případné neodeslání / nedoručení v žádném případě nezbavuje čtenáře povinnosti vracet dokumenty ve stanovené lhůtě a uhradit případné sankce. Každý uživatel knihovny si může kdykoliv stav svého čtenářského konta zkontrolovat v knihovním katalogu (pokud se přihlásí svými přihlašovacími údaji), případně emailovým či telefonickým dotazem na pracovníky knihovny.

 

4.   Ohlásit poškození nebo ztrátu knihy  a nahradit škodu.  O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.

 

5.    Ručit za knihu po celou výpůjční lhůtu /nepůjčovat knihy jiným osobám, hlídat před poškozením, domácími zvířaty, atd.

 

 

Spoustu krásných chvil s knihou Vám přejí Vaši knihovníci.
Zajímavé články

Kuriozity ze světa knih:

 

Nejmenší bibli

o rozměrech 5x7 mm předvedl v květnu 1997 Gejza Gabčov pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit. byla nalezena ve Stříbře na půdě domu, ve kterém za II. světové války sídlilo gestapo, je psaná švabachem a pochází z roku 1857.

Nejrychlejší napsání knihy

Josef Formánek napsal za 11 hodin a 19 minut knihu létající Jaguár o rozsahu 79 stran textu formátu A6 (31 645 znaků). Psaní bylo zahájeno vylosováním tří náhodných, autorovi do té doby neznámých témat, která zakomponoval do děje knihy. Výkonu bylo dosaženo 2.-3.června 2004 v paláci knih Luxor v praze. 

Strahovská knihovna

patří k nejkrásnějším a stylově nejzachovalejším evropským knihovnám. je součástí strahovského kláštera, jenž náleží k nejvýznamnějším památkám České republiky, jeho nejstarší část nechal postavit král Vladislav II. již v roce 1140. V knihovně se nachází přes 130 000 knih, unikátní sbírka 3000 rukpisů a 2000 prvotisků, teologická literatura, atlasy, herbáře, kroniky, cestopisy a alchymistické knihy.

Nejstarším rukopisem

na našem území je zlomek evangelia sv. Marka ze 6. století s vlastnoručním přípisem Karla IV., který jej získal v říjnu 1354. Jedná se o 2 listy pergamenu o rozměrech 305x255 mm.

Nejmenší českou tištěnou knihou

je sedmijazyčný Otčenáš o rozměrech 6x6 mm, který mohou vidět návštěvníci Památníku národního písmnictví v Praze.

V raném středověku

byly knihy ručně psané a tudíž velice ceněné. Mohla si je dovolit pouze církev, univerzity a bohatí a byly často přivázány řetězy k policím proti odcizení.

Nejprodávanější spisovatelkou vůbec

je autorka detektivek Agatha Christie. Od roku 1920 bylo prodáno kolem bilionu kopií jejích děl v anglicky mluvích zemích a další bilion ve více než 45ti jazycích. Do kapsy jí může strčit jen Bible a William Shakespeare.

Česko je v první desítce

nikoli v množství pití desítek, ale v počtu vydaných knižních titulů. Česká republika se řadí v množství vydaných knižních titulů přepočtených na počet obyvatel do elitní desítky. Navzdory všem počítačům, televizím a jiným technickým vymoženostem náš národ čte. Čte hodně a všechno.

UŽITEČNÉ ODKAZY