Otevírací doba

 

PO   8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
ÚT   ZAVŘENO  
ST   8:00 - 11:00   12:00 - 18:00
ČT   7:30 - 11:00  
  8:00 - 11:00  

 

Kontakty

Podještědské muzeum a knihovna, p. o.

Kostelní 10/IV

463 43  Český Dub

 

IČO 750 96 188

 

Telefon: 485 147 624

 

E-mail: knihovna@cdub.cz

 

Kontakty na zaměstnance najdete ZDE.

 

Aktuality

Audiopozvánku Českého rozhlasu Liberec k návštěvě Podještědského muzea naleznete ZDE.  (Rozhovor moderátorky Ivety Kalátové s průvodcem Podještědského muzea Martinem Hessem, vysílaný 18.8.2017. Převzato z audioarchivu ČRo Liberec.)

Akce rok 2017

USKUTEČNĚNÉ AKCE V ROCE 2017

 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

 

Druhá zářijová sobota v Českém Dubu již tradičně náleží zvídavým a historiemilovným zájemcům nejen z blízkého okolí, ale i z míst poměrně vzdálených. Lákadlem těchto každoročních Dnů evropského dědictví bývají zejména komentované prohlídky běžně nepřístupných českodubských objektů a prostor, a již po několik let také přidružené tematické výstavy v městské knihovně. A ani v letošním roce tomu nemohlo být jinak.

V sobotu 9. září mohli zájemci navštívit Johanitskou komendu, po jejíchž schodech tentokráte nesestoupili pouze o jedno stavební patro níže, ale mimořádně také o pár set let hlouběji do historie. Ocitli se v době kolem roku 1240 v prostorách teprve nedávno založeného českodubského kláštera, kde se za blikotavého světla svící setkali s jeho urozeným zakladatelem, velmožem Havlem, pánem z nedalekého Lemberka (Martin Hess), a s jeho ženou sv. Zdislavou (Petra Linková). V jejich doprovodu samozřejmě nemohli chybět ani hostitelé - johanitští rytíři (Matěj Paclt a Jakub Linka), kteří společně s urozeným manželským párem seznámili návštěvníky ze vzdáleného 21. století s historií dávno minulou, zatímco novodobá průvodkyně (Petra Bělinová) jim na oplátku prozradila, jaký střídavě slavný i neslavný, v každém případě však víc než pozoruhodný osud, provázel johanitskou komendu ve staletích následujících.

Dalším z možných zastavení návštěvníků letošních Dnů evropského dědictví byla strážní věž Hláska, s možností nahlédnutí do prostoru bývalé městské šatlavy. Na rozdíl od jejích návštěvníků středověkých, kterým byl jako bonus za pobyt nabízen v lepším případě pranýř na náměstí, v horším případě dokonce i oprátka, provázel novodobé návštěvníky pouze bezpečný výklad o historii a architektuře českodubských městských hradeb, ale také o místním trestním právu a dalších zajímavostech spojených s Hláskou.

Hlásce, resp. českodubskému městskému opevnění obecně, byla letos vyhrazena také samostatná výstava v městské knihovně, kde si návštěvníci mohli (a do 13. října stále ještě mohou) prohlédnout jednak bohatý historický obrazový materiál včetně příslušných komentářů, jednak zobrazení českodubských hradebních prvků a zákoutí ve výtvarném umění staršího i novějšího data.

Za pořadatele českodubských Dnů evropského dědictví - Podještědské muzeum a knihovnu, p.o., velice děkuji všem návštěvníkům, těm, kteří se nám opakovaně vracejí, i těm úplně novým. Svým zájmem nás každým rokem motivují k dalším výpravám do minulosti našeho krásného a historicky velmi bohatého města. A velice děkuji rovněž všem, kteří se jako dobrovolníci přidávají k nám knihomuzejníkům, aby nám pomohli pro všechny zúčastněné připravit krásné zážitky.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE

 

***************************************************************************************

 

LETNÍ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Až do 1. září 20176 jsou v  knihovně Český Dub ke shlédnutí práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Český Dub. Žáky vyučuje Mgr. Hana Valešová, Ph.D.

 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

***************************************************************************************

 

 

8. 6. 2017 1.A v knihovně

 

Děti z 1.A s paní učitelkou Katkou Řídkou strávily v úterý 8. 6. 2017 dvě vyučovací hodiny v knihovně. Prohlédly si obrázky z výstavky „Povídání o pejskovi a kočičce očima dětí“ a někteří se nechaly u svých prací i vyfotit. Dětem jsem přečetla pohádku Převelice dobrý dort z knihy A papoušek hledá svůj zelený klobouk, kterou napsal Zdeněk K. Slabý. Pak dostaly pracovní list s bludištěm, kde kuchtík Tomáš měl najít cestu k dortu. Úkol byl těžký, ale všichni zvládly cestu k dortu najít. Další  úkol bylo namalovat dort a napsat, pro koho dortík namalovaly. Většina dortíků byla pro maminky. V pátek 9. 6. 2017 děti z 1.A čeká Slavnost slabikáře, a tak mi předvedly program, který si pro své blízké připravily. Musím říct, že básničky umí krásně přednést, jsou moc šikovní. Nakonec jsem vybrala hádanky z knížky Velká kniha hádanek, kterou sestavila Adéla Mullerová. Děti odcházely se Čtyřlístkem a úsměvem.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

***************************************************************************************

 

Setkání s Jiřím Žáčkem

u příležitosti křtu knihy "S ÚSMĚVEM"

 

Ve čtvrtek 18. května 2017 si dali českodubští příznivci charismatické literatury Jiřího Žáčka a nezaměnitelných ilustrací Adolfa Borna v Podještědském muzeu dostaveníčko s velkým českým básníkem Jiřím Žáčkem, který v Českém Dubu s úsměvem pokřtil, společně s redaktorem knížky Jiřím Korejčíkem a sedmi "sudičkami" z Žáčkova libereckého fanklubu, svoji novou knížku "S úsměvem".  

Knížka byla vydána ve spolupráci spisovatele Jiřího Žáčka a nakladatelství Šulc-Švarc na jaře 2017, k poctě excelentního českého malíře, Žáčkova dlouholetého přítele a kolegy-ilustrátora Adolfa Borna, od jehož smrti uplynul 22. května tohoto roku právě rok.

Doprovodný program křtu nové knížky zajistilo zejména sedm šikovných žaček 4. třídy paní učitelky Jindřišky Krenkové z Liberce, Áďa, Verča, Barča, Klárka, Šarlotka a dvě Terezky. Děvčata předvedla, že Žáčkovy texty je možné nejen krásně recitovat, ale že se dají také zazpívat (za klavírního doprovodu Petry Bělinové) a dokonce je i odtančit.

V programu samozřejmě nechyběla ani autogramiáda a připravena byla také malá doprovodná výstavka, přibližující návštěvníkům nejen nově narozenou knížku, ale také osobnosti a tvorbu nepřekonatelné dvojice jejích autorů - Jiřího Žáčka a Adolfa Borna. Po skončení programu návštěvníci odcházeli obohaceni o velmi příjemný zážitek a jak jinak než "s úsměvem".

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

**************************************************************************************

 

Výstava dětských prací

"Povídání o pejskovi a kočičce očima dětí"

 

 Děti ze školky ze třídy Kytiček a děti z družiny s paní vychovatelkou Káťou Rybářovou a Naďou Kindlovou namalovaly pěkné obrázky k výtvarné soutěži na téma „Povídání o pejskovi a kočičce očima dětí“. Soutěž jsme pořádali u příležitosti 130. výročí narození spisovatele Josefa Čapka. Práce dětí jsou velmi zdařilé a jsou ke shlédnutí až do 28. června 2017 v knihovně.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

***************************************************************************************

 

 

Březen měsíc čtenářů

 

 

Podještědské muzeum a knihovna Český Dub

se také letos zapojily do celostátní akce

Březen - měsíc čtenářů,

kterou každoročně vyhlašuje

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

 

U příležitosti celostátní akce Březen měsíc čtenářů proběhne v naší knihovně řada akcí pro registrované čtenáře a širokou veřejnost. Podrobnosti k jednotlivým akcím jsou uvedeny na plakátech a na webu knihovny www.knihovnaceskydub.cz. Připraveny jsou akce pro všechny věkové skupiny a cílem je podpora a propagace čtenářství.                    

 

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ČESKÝ DUB

Výstava je přístupná v otevírací době knihovny do 31. března 2017.

 

PŘEDNÁŠKA PAVLA BULÍŘE – PETR MUŽÁK NEJEN MANŽEL SPISOVATELKY KAROLINY SVĚTLÉ

Ve čtvrtek 9. března 2017 od 17 hodin v Městské knihovně.

 

VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI

Až do 26. dubna 2017 můžete přinést do knihovny své výtvarné práce na téma „Povídání o pejskovi a kočičce očima dětí“. Soutěžpořádáme u příležitosti 130. výročí narození spisovatele Josefa Čapka.

 

NÁVŠTĚVY DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Těšíme se na naše nejmenší čtenáře.

 

PŘEHLED STATISTIKY VYBRANÝCH ÚDAJŮ

Základní statistika za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 je ke shlédnutí v knihovně a na webu knihovny www.knihovnaceskydub.cz.

 

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH, NEJAKTIVNĚJŠÍCH ČTENÁŘŮ

Naše nejpilnější čtenáře za rok 2016 odměníme tím, že budou mít příští rok půjčovné zdarma.

 

VYHODNOCENÍ ANKETY VÝZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVNY

Výsledky podzimní ankety jsou ke shlédnutí v knihovně nebo přímo zde.

 

***************************************************************************************

 

Přednáška Pavla Bulíře ke 125. výročí úmrtí Petra Mužáka, manžela Karoliny Světlé

 

Ve čtvrtek 9. března 2017 si Český Dub připomněl významnou osobnost pocházející z Podještědí, pražského učitele kreslení, krasopisu a hudby, manžela spisovatelky Karoliny Světlé - Petra Mužáka. Přednáška věnovaná Petru Mužákovi a jeho rodovým souvislostem, přednesená jedním z potomků Mužákova rodu, panem Pavlem Bulířem, byla uspořádána u příležitosti 125. výročí úmrtí Petra Mužáka (zemř. 8. 2. 1892) a byla symbolicky zařazena přesně na den 196. výročí Mužákova narození (nar. 9. 3. 1821).

Tradiční informace i zcela nové poznatky o souvislostech života a tvorby Petra Mužáka a spisovatelky Karoliny Světlé zazněly z úst dlouholetého badatele a znalce uvedeného tematu, který své poznatky předává zájemcům nejen na příležitostných tematických přednáškách, ale též jako příležitostný průvodce po stezce Karoliny Světlé ve Světlé pod Podještědem. V případě zájmu poznat zákoutí kraje Karoliny Světlé i detaily ze života spisovatelky, má každý zájemce možnost se na pana Pavla Bulíře osobně obrátit.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout  ZDE.

 

 

***************************************************************************************

 

22. 3. 2017 družina v knihovně

 

V druhé polovině března si přišly prohlédnout knihovnu děti z družiny spolu s vychovatelkou Káťou a Naďou. Na památku si odnášely záložku.

 

 

***************************************************************************************

 

Mateřská škola - Berušky v knihovně 7. 3. 2017

 

Jako poslední třída ze školky nás letos v březnu navšívila třída Berušek s paní učitelkou Hankou Malou a Evou Svobodovou. Děti pozorně poslouchaly pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort, vzorně splnily pracovní list a prohlížely si knížky.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

***************************************************************************************

 

 

Mateřská škola - Sluníčka v knihovně 6. 3. 2017

 

Jako třetí v měsíci březnu knihovnu navštívily děti z mateřské školy ze třídy Sluníček s paní učitelkou Pavlou Kočovou a Luckou Šenberkovou. Po přečtení pohádky z knížky Povídání o pejskovi a kočičce jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech děti hádaly hádanky, vypracovaly pracovní list a hlavně si prohlížely knížky.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

***************************************************************************************

 

Mateřská škola - Kuřátka v knihovně 3. 3. 2017

 

V pátek 3. března 2017 si přišly prohlédnout knihovnu děti z mateřské školy, tentokrát ty nejmenší Kuřátka s paní učitelkou Věrou Koníčkovou a Terezou Milerovou. Děti pozorně poslouchaly pohádku O pyšné noční košilce, kterou napsal Josef Čapek.  Prohlížely si knížky a my se už teď těšíme na třídu Sluníček, která přijde do knihovny v pondělí.

 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

***************************************************************************************

 

 

 

Mateřská škola - Kytičky v knihovně 2. 3. 2017

 

Březen měsíc čtenářů začal a my jsme  přivítali děti z mateřské školy ze třídy Kytiček u nás v knihovně. Po přečtení pohádky Jak si pejsek roztrhl kaťata od Josefa Čapka, děti hádaly hádanky, prohlížely si knížky. Vypracovaly pracovní list, který si odnesly i se záložkou domů.

 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

***************************************************************************************

 

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ČESKÝ DUB

 

Až do 31. března 2017 byly v  knihovně Český Dub ke shlédnutí práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Český Dub. Žáky vyučuje Mgr. Hana Valešová, Ph.D.

 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

***************************************************************************************

 

Divadelní zájezd na představení Divadla Kalich    

Začínáme končit

 

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 jsme navštívili Městské divadlo v Turnově. Divadlo Kalich zde uvedlo hru Začínáme končit.

 

Hráli:

paní Baumanová ….. Barbora Hrzánová

pan Bauman ….. Radek Holub

Hervé ….. Radek Zima

Jennifer ….. Miluše Hradská

 

autor : Sébastien Thiéry
překlad: Petr Christov
režie: Lída Engelová
dramaturg: Johana Kudláčková
scéna: Ivo Žídek
kostýmy: Ivana Brádková
hudba: Zdeněk Zdeněk
choreografie: Martin Pacek

 

 

Zajímavé články

Kuriozity ze světa knih:

 

Nejmenší bibli

o rozměrech 5x7 mm předvedl v květnu 1997 Gejza Gabčov pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit. byla nalezena ve Stříbře na půdě domu, ve kterém za II. světové války sídlilo gestapo, je psaná švabachem a pochází z roku 1857.

Nejrychlejší napsání knihy

Josef Formánek napsal za 11 hodin a 19 minut knihu létající Jaguár o rozsahu 79 stran textu formátu A6 (31 645 znaků). Psaní bylo zahájeno vylosováním tří náhodných, autorovi do té doby neznámých témat, která zakomponoval do děje knihy. Výkonu bylo dosaženo 2.-3.června 2004 v paláci knih Luxor v praze. 

Strahovská knihovna

patří k nejkrásnějším a stylově nejzachovalejším evropským knihovnám. je součástí strahovského kláštera, jenž náleží k nejvýznamnějším památkám České republiky, jeho nejstarší část nechal postavit král Vladislav II. již v roce 1140. V knihovně se nachází přes 130 000 knih, unikátní sbírka 3000 rukpisů a 2000 prvotisků, teologická literatura, atlasy, herbáře, kroniky, cestopisy a alchymistické knihy.

Nejstarším rukopisem

na našem území je zlomek evangelia sv. Marka ze 6. století s vlastnoručním přípisem Karla IV., který jej získal v říjnu 1354. Jedná se o 2 listy pergamenu o rozměrech 305x255 mm.

Nejmenší českou tištěnou knihou

je sedmijazyčný Otčenáš o rozměrech 6x6 mm, který mohou vidět návštěvníci Památníku národního písmnictví v Praze.

V raném středověku

byly knihy ručně psané a tudíž velice ceněné. Mohla si je dovolit pouze církev, univerzity a bohatí a byly často přivázány řetězy k policím proti odcizení.

Nejprodávanější spisovatelkou vůbec

je autorka detektivek Agatha Christie. Od roku 1920 bylo prodáno kolem bilionu kopií jejích děl v anglicky mluvích zemích a další bilion ve více než 45ti jazycích. Do kapsy jí může strčit jen Bible a William Shakespeare.

Česko je v první desítce

nikoli v množství pití desítek, ale v počtu vydaných knižních titulů. Česká republika se řadí v množství vydaných knižních titulů přepočtených na počet obyvatel do elitní desítky. Navzdory všem počítačům, televizím a jiným technickým vymoženostem náš národ čte. Čte hodně a všechno.

UŽITEČNÉ ODKAZY